کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان

نارضایتی مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان1

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان روز شنبه 18 فروردین ماه برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع مقابل ساختمان این شرکت خواهان رسیدگی مسئولان این مجموعه به مطالبات و رفع بلاتکلیفی خود شدند.

از قرار معلوم صاحبان این شرکت ها،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیستند.مالباختگان شرکت رضایت خودرو که هنگام مراجعه به شرکت جهت پیگیری مطالبات خود با فحاشی پرسنل این شرکت مواجه شدند،با سردادن شعارهایی اعتراضی خواهان اجرای عدالت درباره موضوع پرونده این کلاهبرداری شدند.