کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه با برگزاری تجمع مقابل ساختمان این شرکت خواهان رسیدگی مسئولان این مجموعه به مطالبات و رفع بلاتکلیفی خود شدند.

از قرار معلوم صاحبان این شرکت ها،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیستند.مالباختگان شرکت رضایت خودرو همچنین با سردادن شعارهای اعتراضی خواهان اجرای عدالت درباره موضوع پرونده این کلاهبرداری شدند.