کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی مالباختگان شرکت جعفری پیشوا در ورامین

شماری از غارت‌شدگان شرکت جعفری پیشوا در ورامین روز دوشنبه 29 خردادماه با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان بازگرداندن سرمایه‌های غارت شده خود توسط مسئولان این شرکت هستند.

براساس گزارشات منتشرشده،غارت شدگان شرکت جعفری پیشوای ورامین در اعتراض به وضعیت نامشخص زمین های خود تجمع کردند.گفتنی است که یکی از چهره های وابسته به رژیم در شهرستان پیشوا به بهانه ایجاد گروه تجاری، 1300 میلیارد تومان از اموال مردم را غارت کرده و پاسخگوی مطالبات مردم نیست.ویدئوهای منتشرشده حاکی از آن است که تجمع‌کنندگان اکثرا بانوان و سرپرست خانوار هستند که با سردادن شعارهایی اعتراضی خواهان برخورد قضایی با این شرکت شده‌اند.