کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی شهروندان مازندران

روز دوشنبه 19 تیرماه شمار زیادی از ساکنان مازندران در اعتراض به کمبود آرد برای تهیه نان مردم و مسافران جلوی نانوایی های مازندران دست به برگزاری تجمع زدند.

براساس گزارشات منتشر شده این روزها با شروع فصل مسافرت و ورود گردشگران به مازندران، در کنار فصل کشت و کار، شهروندان مازندران همه سرگردان تهیه نان و منابع اولیه زندگی روزانه خود هستند.گفته می شود که کمبود آرد و فعالیت محدود واحد‌های نانوایی‌ها موجب شده بسیاری از مردم از نبود نان معترض و از ناکارآمدی مقامات رژیم در تامین نیازهای اولیه شکایت داشته باشند.