کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی شهروندان شهرستان جیرفت به نایاب شدن شیرخشک

گزارش های منتشرشده در روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه حاکی از اعتراض و نارضایتی شهروندان جیرفت نسبت به کمبود و نبود شیرخشک در این شهر است.

در جیرفت نه تنها شیرخشک یارانه ای وجود ندارد بلکه در بازار آزاد نیز نایاب شده و شهروندان از شهرهای دیگر شیرخشک نوزادان خود را تهیه می کنند.همچنین در ماه های اخیر برای هر نوزاد از طریق کارت ملی دو تا سه شیرخشک تعلق میگرفت اما اکنون همان تعداد هم در بازار آزاد نیز پیدا نمی شود.به گفته برخی از اهالی،مقامات حکومتی رژیم با سوءمدیریت خود شرایط سختی را برای شهروندان به وجود آورده اند و این ناکارآمدی هم اکنون قشر کودک و نوزاد را هدف قرار داده است.