کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

نارضایتی شهروندان به زمین‌خواری مسئولان حکومتی در قصر شیرین

روز سه شنبه 3 بهمن ماه جمعی از شهروندان قصر شیرین در اعتراض به اقدام اداره منابع طبیعی شهرستان قصرشیرین با همکاری نهادهای نظامی که قصد تخریب سرپناه ساکنان منطقه پل شیرازی و تصرف اراضی مردم را دارند،تجمع کردند.

در شرایطی که ساکنان پل شیرازی سالها با تحمل مشقت سرپناهی برای خانواده‌های خود مهیا کرده‌اند و ده سال از نبود امکانات ابتدایی مانند آب و برق رنج کشیده‌اند، مسئولان حکومتی درصدد تصرف اراضی آنان هستند. این در حالی است که ساکنان این منطقه از ۲۵ سال قبل با خرید چندین هکتار زمین از نهادهای دولتی اقدام به ساخت منزل کرده‌اند و دارای اسناد رسمی مالکیت هستند.به گونه‌ای که طی روزهای اخیر نهادهای حکومتی با یورش به این منطقه قصد تخریب منازل ساکنان پل شیرین را داشتند که با مقاومت مردم مواجه شدند.