کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی ساکنان میمند فارس به زمین‌خواری اوقاف

روز جمعه 6 بهمن ماه،جمعی از ساکنان میمند فارس با پرپایی تجمع نسبت به بی‌عدالتی و زمین‌خواری حکومتی توسط سازمان اوقاف و پلمپ منازل خود توسط این نهاد حکومتی اعتراض کردند.

طی روزهای اخیر ماموران و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی رژیم با یورش به ساکنان میمند اقدام به اخراج ساکنان و پلمپ منازل آنها کرده‌اند.گفته می‌شود،چنین اقداماتی با نفوذ دستگاه‌های حکومتی و سندسازی جعلی،جهت غصب املاک و اراضی شهروندان صورت گرفته و به این ترتیب سرپناه خانوارهای این شهر که با مشقت بسیار به دست آمده،از آنها سلب شده است.