کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی حواله‌ داران شرکت مدیران‌ خودرو در تهران

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه شماری از حواله داران شرکت مدیران خودرو در مقابل ساختمان شورای رقابت در تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

معترضین با در دست داشتن بنرهایی خواستار برخورد با شرکت مدیران خودرو و بازگرداندن مبالغ اضافی و غیرقانونی اخذ شده توسط این شرکت شدند.بر اساس مصوبه ۵۹۴ سال 1402 شورای رقابت که ۲۱ مرداد به تصویب رسید،اجرای مصوبات این شورا درباره قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن ماه سال 1401 لازم‌ الاجرا اعلام شد.به همین دلیل حواله داران خواستار دریافت مبالغ اضافی و غیر قانونی که توسط این شرکت از خریداران صورت گرفته بود،شدند.همچنین اعتراض‌ کنندگان خواستار آن شدند تا دیوان عدالت با رد دعوی واهی مدیران خودرو،حق پایمال شده خریداران متضرر را مورد حمایت قرار دهند.