کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

نارصایتی کادر درمان شرکتی شهرستان باشت

روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، جمعی از کادر درمان شرکتی شهرستان باشت یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، در ساختمان شبکه بهداشت این شهرستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کادر درمانی معترض از جمله مطالبات خود را پرداخت ۷ ماه حقوق معوقه و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود عنوان کردند. نیروهای شرکتی شبکه درمان باشت می‌گویند: یک ماه از سال قبل و شش ماه سپری شده از سال جاری، هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است. بر اساس گزارش منتشر شده، تعداد این نیروها که حدود ۲۶ نفراند، از طریق آزمون و به صورت شرکتی جذب دانشگاه علوم پزشکی شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah