کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

نابودی تقریبا هزار ساختمان در آتش سوزی های ایالت کلورادو

روز جمعه 10 ماه، ادامه آتش سوزی های شدید طبیعت در اوج فصل سرما در ایالت کلورادو در غرب آمریکا نزدیک به هزار بنا را سوزانده و ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

این آتش سوزی عصر پنجشنبه در بخش بولدِر واقع در شمال شهر دنور شروع شد و با سرعت زیادی گسترش یافت. حدود ۳۰ هزار نفر در شهرهای “لوئیویل” و “سوپیری‌یِر” دستور تخلیه گرفتند و در ناحیه وضعیت اضطراری اعلام شد. این آتش سوزی در خلال یک خشکسالی بی سابقه روی داده است و بادهایی به سرعت ۱۶۹ کیلومتر در ساعت بر آتش می دمد که آن را به مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ معاصر این ایالت بدل کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah