کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

میلیتاریزه کردن شهر زاهدان در آستانه سالروز جمعه خونین

بر اساس گزارشات منتشرشده،روز سه شنبه 4 مهرماه،دستگاه‌های امنیتی و نظارتی رژیم ایران در آستانه سالگرد “جمعه خونین” زاهدان و از بیم خروش دوباره مردم،اقدام به تقویت ایست بازرسی‌ها کردند.

بنابر این گزارش،رژیم ایران با استفاده از خودروهای سنگین اقدام به حفر کانال‌های عمیق و ایجاد خاکریز دور تا دور این شهرستان کرده و محورهای فرعی که محل عبور سوختبران و مردم حاشیه شهر است را به صورت کامل مسدود کرده است.رژیم جمهوری اسلامی شهر زاهدان را به پادگان نظامی مبدل ساخته و با میلیتاریزه کردن شهر و ایجاد جو امنیتی،زندگی عادی مردم را مختل ساخته است.همچنین سطح شهر را با نیروهای نظامی میلیتاریزه کرده و ورودی و خروجی شهر را به شدت کنترل می‌کنند.