کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

میتینگ اعتراضی در استکلهم در محکومیت احکام جنایتکارنه اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران

بنا به خبر دریافتی، روز جمعه 22 شهریور ماه، جمع زیادی از نیروهای چپ و آزادیخواه در اعتراض علیه احکام جنایتکارانه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی و زندانی کردن فعالین کارگری در میدان مرکزی شهر استکهلم میتینگ اعتراضی برگزار گردید.

از طرف حزب کمونیست ایران رفیق “لقمان گله داری” سخنرانی ایراد کرد. ضمن محکوم کردن احکام وحشیانه اخیر خواستار لغو این احکام و همچنین آزادی فوری زندانیان سیاسی گردید. رفیق “عباس گویلی” عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری نیز به زبان سوئدی برای حاضرین در محکومیت در احکام صادره سخنرانی کرد. سپس  معترضین با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی پارلمان سوئد راهپیمایی کردند.