کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

موج جدید اعتراضات کارگری در گرجستان

 

روز سه شنبه 18 بهمن ماه پیک‌های تحویل کالای گرجستان، رانندگان تاکسی، اپراتورهای دوربین و کارکنان پزشکی همگی تجمع‌هایی را برگزار کردند.

در طی هفته اخیر اعتراضات کارگران بخش خدمات در گرجستان در روزهای اخیر نشان دهنده نارضایتی‌های شدید نسبت به افزایش قیمت‌ها و حذف برخی امکانات تامین اجتماعی بوده است.  روز دوشنبه هفته جاری موتورسیکلتهای پیک کار شرکت “ولت” در تفلیس نیز با بوق زدنهای ممتد خواستار افزایش دستمزد خود شدند.  نارضایتی کارگری به حوزه‌های دیگر نیز سرایت کرده است. در این ماه، ده‌ها نفر از اپراتورهای دوربین در فرمولا، یک کانال تلویزیونی حامی کارگران، برای درخواست افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند که منجر به اخراج حداقل ۲۰ نفر شد.