کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

منع ورود پزشکان زن به کنگره سالانه جراحان کشور

ماموران حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران، محل برگزاری کنگره سالانه جراحان کشور، روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه، مانع ورود بعضی از مهمانان زن این کنگره به بهانه نوع پوشش آنها شدند.

طبق اخبار منتشر شده، ماموران حاضر در ورودی این دانشگاه، به بهانه بدحجابی، کوتاهی قد مانتو و شلوار یا تنگ بودن مانتو، از ورود پزشکان زن و زنان فعال در تولید تجهیزات پزشکی جلوگیری کردند. گفته می شود ورود مهمانان زن کنگره، مشروط به تعویض و تغییر لباس بود ولی برخی از این زنان با ترک محل برگزاری کنگره زیر بار حجاب تحمیلی رژیم نرفتند.