کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

منع فعالیت یک روزنامه‌نگار به دلیل بررسی معیشت شکننده کارگران

امید فراغت روزنامه‌نگار روز چهارشنبه 16 اسفندماه توسط شعبه هفت بازپرسی دادسرای عمومی کرج،به دلیل انتشار متنی پیرامون وضعیت معیشتی کارگران به مدت دو سال از فعالیت در فضای مجازی منع شد.

دادسرا این قرار را با استناد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و مصداق عملی “نوشتن از قیمت گوشت و دیگر هزینه‌های کارگران” صادر کرده است.طبق گزارش منتشرشده،از اول تا ۲۹ ماه فوریه حداقل ٣۵ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول رسانه شامل ٢۶ مرد و ٩ زن مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.آمار گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شمار پیگردھای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیر مسئولان رسانه‌های ایرانی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه ماه پیش از آن ۴٠ درصد افزایش داشت.همچنین در همین روز،زینب رحیمی روزنامه نگار توسط مرجع قضایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.صدور این حکم در پی انتشار مطلبی توسط این روزنامه نگار در خصوص قتل حکومتی “آرمیتا گراوند” دانش آموز هفده ساله‌ ای که در ایستگاه متروی شهدا از ناحیه سر آسیب دید و چندی بعد جان باخت،صورت گرفته است.