کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممنوع الملاقات شدن صدیقه وسمقی در زندان اوین

ممنوع الملاقات شدن صدیقه وسمقی در زندان اوین

نسرین ستوده، وکیل دادگستری از ممنوع‌الملاقات شدن صدیقه وسمقی، دین‌پژوه منتقد رژیم جمهوری اسلامی در زندان اوین، خبر داد.

به گفته نسرین ستوده: “صدیقه وسمقی” به خاطر آنکه حاضر نشده با حجاب اجباری به ملاقات برود، مهم‌ترین داشته یک زندانی را که ملاقاتش است، از دست داده، اما همچنان نه تن به حجاب اجباری می‌دهد و نه سکوت می‌کند.” صدیقه وسمقی، اخیرا با عدم پذیرش شرط رعایت حجاب اجباری در ازای ملاقات با خانواده در زندان، گفت: “خامنه‌ای حق ندارد خط قرمز خودش را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.” نامبرده با تاکید بر اینکه زیر بار سیاست‌های زن‌ستیزانه خامنه‌ای نخواهد رفت، گفته بود که “تمام سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان از این خط قرمز خامنه‌ای نشأت می‌گیرد.”