کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممنوعیت عضویت دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در شبکه های مجازی

بر اساس ضوابط و قوانین جدید در دانشگاه خواجه نصیر، که روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه، ابلاغ شد، دانشجویان این دانشگاه از عضویت در شبکه‌های مجازی منع شدند.

طبق قوانین جدید با تأکید بر لزوم «کنترل و مراقبت» گروه‌های مجازی، گفته شده است که تشکیل گروه‌هایی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته «ناظر بر نشریات دانشجویی» دارد. همچنین به دانشجویان هشدار داده شده که «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوی مجازی گروه‌های غیرقانونی مشمول تنبیهات» است.