کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ممانعت کارگران یونانی از انتقال تسلیحات به کشتی اسرائیلی

ممانعت کارگران یونانی از انتقال تسلیحات به کشتی اسرائیلی 3

به گزارش فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری «WFTU»، کارگران بندر پایرئوس یونان در لنگرگاه کشتی‌های باری و تجاری این بندر، روز چهارشنبه 30 خرداد ماه، مانع بار زدن تسلیحات به کشتی باربری اسرائیلی شدند.

این کشتی از غرب اروپا به سمت بنادر سرزمین‌های اشغالی رفته و تسلیحات اهدایی اروپا را با خود حمل می‌کرد.  اقدام قاطعانه کارگران لنگرگاه بندر پایرئوس در منطقه کاسکو یونان، مانع از آن شد که این کشتی متعلق به رژیم اسراییل، لوازم تولید سلاح و مهمات آماده جنگی را در بندر پایرئوس بار بزند.  این کارگران برای مقابله با نسل کشی فلسطینیان در غزه و در اعتراض به تداوم جنگ افروزی قدرت‌های غربی چنین اقدامی را با وجود تهدید کارفرمایان خود انجام دادند.