کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت مجدد از اعزام داود رضوی کارگر زندانی به بیمارستان

روز سه شنبه 1 اسفندماه،مسئولان زندان اوین از اعزام داود رضوی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به بیمارستان فارابی جهت معاینه چشم به دلیل نپوشیدن لباس زندان و اصرار ایشان به جهت اجرای قوانین داخلی و بین المللی برای اعزام زندانیان به بیرون از زندان‌ جلوگیری بعمل آوردند.

داود رضوی به دلیل فعالیت های کارگری و سندیکایی در ۵ مهرماه سال 1401 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پنچ سال زندان از طرف مسئولان قضائیه محکوم شد.ایشان از بیماری های متعددی از جمله خونریزی معده، بیماری گوارشی، آرتروز و بیماری چشم در زندان رنج می‌برد ولی مسئولان زندان بدون هیچ اعتنایی به وضعیت جسمی و روحی ایشان و همچنین قوانین خودشان و استاندارد های بین‌المللی فقط به جهت آزار و اذیت روحی این کارگر زندانی و خانواده ایشان به طور عامدانه و از روی کینه ورزی دست به چنین اقدامات غیرانسانی می‌زنند.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این عمل بی شرمانه و غیرانسانی مسئولان زندان را به شدت محکوم می‌نماید و از قوه قضائیه و مسئولان زندان می‌خواهد هر چه سریعتر با اعزام داود رضوی به بیمارستان موافقت کنند.