کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت ماموران رژیم از حضور خانواده‌های دادخواه در آرامستان خاوران

خانواده‌های قربانیان کشتار و اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه شصت که با مشارکت  ابراهیم رئیسی صورت گرفت، در پی مراجعه به آرامستان خاوران با ممانعت ماموران نظام مواجه شدند.

ابراهیم رئیسی از عوامل اصلی قتل‌ عام هزاران زندانی سیاسی دهه شصت بود، به همین دلیل همزمان با مرگ او مانع حضور خانواده‌های دادخواه در آرامستان خاوران شدند. ماموران نظام از اتحاد و تجمع خانواده‌های دادخواه قربانیان اعدام‌های دهه شصت واهمه دارند. “به گفته یکی از خانواده های دادخواه: جنایتکاران، وحشت‌زده عزیزان ما را قتل عام کردند با این گمان که آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی را محو و نابود خواهند کرد، ولی آن‌ مبارزان عاشق بذرهایی ماندگار شدند که نه تنها در دشت خاوران بلکه در سراسر ایران بذر و عطرشان گسترانیده شد.