کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت دادستان از انتقال نرگس محمدی برای عمل قلب

روز چهارشنبه 24 آبان ماه، باز هم از انتقال نرگس محمدی به بیمارستان قلب جهت انجام عمل آنژیو قلب به دلیل نپوشیدن حجاب اجباری جلوگیری شد.

گفتنی است، در سی‌تی آنژیو و سی تی اسکن انجام شده در هفدهم آبان ماه در بیمارستان، گرفتگی دو رگ قلب، جمع شدن مایع دور قلب و التهاب شدید مری گزارش شده است. او قرار بود امروز جهت انجام عمل آنژیو قلب به بیمارستان منتقل شود. همچنین گفتنی است، که زندانیان زن با سردادن شعار “برادر زندانی حمایت”، خواهان همبستگی زندانیان شده‌اند.