کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت از ورود جمعی از نیروهای مخابرات اصفهان به شرکت توسط مدیریت

بنا به گزارشها شماری از نیروهای مخابرات اصفهان که بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه‌ی کار در مخابرات دارند، به دلیل اعتراض و شکایت به وضع موجود، در حال حاضر اجازه‌ی ورود به شرکت را ندارند.

این کارگران می گویند: مدیریت مجموعه از تاریخ یک دی‌ماه به دلیل پیگیریِ حقوق و درخواست بابت اجرای طرح طبقه‌بندی و دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی، با حذف اثر انگشت، مانع ورود کارگران به محل کار شده و دو نفر از کارگران نیز در این پروسه به طور قطعی حکم اخراج گرفته‌اند. پیگیری‌ها و نامه‌های پرسنل برای بازگشت به کار تاکنون به نتیجه نرسیده و بار مالی و روانی زیادی را برای آنها به همراه داشته است.