کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت از مرخصی رضوانه خان‌بیگی زندانی سیاسی

ممانعت از مرخصی رضوانه خان‌بیگی زندانی سیاسی

رضوانه خان‌بیگی فعال سیاسی، در بیستمین هفته از بارداری و بدور از مراقبت های پزشکی در زندان اوین محبوس است.

ماموران امنیتی رژیم در زمان بازداشت این زندانی سیاسی و همسرش سند ملکی آنها را ضبط کرده بودند و اکنون از تحویل آن برای ارائه به عنوان وثیقه و اعزام به مرخصی خودداری می‌کنند.