کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ممانعت از رفتن معلمان بازنشسته معترض مریوان و سروآباد به تهران

معلمان بازنشسته مریوان عصر روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه جهت اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود عازم تهران بودند که نیروهای دستگاهای امنیتی،انتظامی و قضایی سروآباد در اقدامی اتوبوس های آنها را متوقف کردند.

نیروهای امنیتی و دستگاه های قضایی برای چند ساعت معلمان بازنشسته معترض را بازداشت کرده و در نهایت مانع از رفتن آنها به تهران شدند.گفتنی است که معلمان بازنشسته مریوان و سروآباد در یک سال گذشته در اعتراضات سراسری در تهران حضور به هم رسانده و با جدیت پیگیر مطالبات خود بوده اند.در همین خصوص انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد شدیدا اقدام خصمانه و بزدلانه دستگاه های حاکمیتی اعم از نیروهای امنیتی،انتظامی و قضایی را محکوم نموده و حق هر نوع اقدام اعتراضی را حق مشروع معلمان دانسته و یاداور خواهد شد این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.