کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت از درمان رضا اقدسی فعال کارگری زندانی در زندان اوین

رضا اقدسی، فعال کارگری که ناشنوا است و در حال حاضر در زندان اوین محبوس می‌باشد، از عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از ادامه درمان توسط مسئولان زندان رنج می‌برد.

به گفته خانواده وی، نامبرده به عفونت گوش مبتلا شده و نیاز به درمان فوری دارد. با این حال، مسئولان زندان پس از شروع درمان او در بیمارستان، وی را به زندان بازگردانده‌اند. این فعال کارگری در طول جنگ ایران و عراق به طور کامل شنوایی خود را از دست داده است. لازم به اشاره است، رضا اقدسی از ابتدای آبان‌ماه سال گذشته به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون رژیم” و ترویج و انتشار “اندیشه‌ی چپ مارکسیستی” به زندان اوین منتقل شده و به چهار سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.