کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت از حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی

 

نیروهای گارد ویژه  روز دوشنبه 17 بهمن ماه حرکت گروهی از کشاورزان شرق اصفهان را که قصد داشتند با تراکتورهای خود به تهران بروند سد کردند.

کشاورزان پس از پیمودن ۱۰۰ کیلومتر در نزدیکی یک روستای مرزی اصفهان توسط ماموران امنیتی رژیم متوقف شدند. کشاورزان شرق اصفهان به عدم تخصیص حق آبه معترضند و می‌گویند در نتیجه نبود آب قادر به کشاورزی و تأمین معیشت خود نیستند. آن‌ها در هفته‌های اخیر نیز بارها با خواست توجه به مطالباتشان در شهر اصفهان راهپیمایی و تجمع کرده‌اند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.