کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت از آزادی عسل محمدی، علیرغم تامین وثیقه سنگین دومیلیارد تومانی

روز یکشنبه ۱۳ مرداد عسل محمدی یکی از هفت متهم پرونده موسوم به هفت‌تپه، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه رژیم دوباره بازداشت شد.

بنا به این گزارش، علیرغم تأمین وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی از سوی خانواده عسل محمدی، دستگاه قضایی با فشارهای وارده توسط نهادهای امنیتی در این پرونده، از آزادی وی ممانعت کرده و این عضو بازداشتی نشریه “گام”کماکان در زندان اوین بسر می‌برد. قابل ذکر است، عسل محمدی، ۱۵ دی‌ماه ۹۷ که با سپردن وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا زمان تکمیل روند دادرسی از زندان اهواز آزاد شده‌بود، بنا بر ابلاغ قبلی روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر شده بود.