کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ملحق شدن جوانان انقلابی کردستان به صف پیشمرگان کومه له

ملحق شدن جوانان انقلابی کردستان

ملحق شدن جوانان انقلابی کردستان

بنا به گزارش دریافتی از سوی دبیرخانه کومه له، روز جمعه 12 مهرماه، طی یک مراسم با حضور جمعی از پیشمرگان و دوستان و هوادران کومه له در مقر مرکزی کومه له جمع دیگری از جوانان انقلابی به صف پیشمرگان کومه له پیوستند. این مراسم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به منظور گرامی داشت یاد جانباختگان راه ازادی و سوسیالیسم شروع شد و با سخنان رفیق کاوه گلمحمدی به عنوان مسئول اموزشگاه پیشمرگان کومه له ادامه یافت. ایشان ضمن خوشامد گویی به رفقای تازه مسلح شده وظایف مهم آنان را به ویژه در شرایط فعلی و تحولات سیاسی در ایران و کردستان برشمرد. به دنبال رفیق ثنا امجدی از سوی رفقای پیشمرگ تازه مسلح شده سخنانی ایراد کرد. وی تعهد خود و رفقایش را برای پیشبرد سیاست های انقلابی کومه له دوباره کرد. مراسم با خواندن سرودی انقلابی از جانب رفقای تازه پیشمرگ و در میان شادی حاضرین خاتمه یافت.

لینک پست اصلی این مراسم همراه با عکس ها و فیلم ها:

ملحق شدن جوانان انقلابی کردستان به صف پیشمرگان کومه له