کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان

کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه ضمن اعتراض از وضعیت نامناسب شغلی خود،از معوقات مزدی خود خبر دادند.

کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان مانند کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن در نقاط مختلف کشور،بارها خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند.کارگران عنوان کرده است که حقوق‌هایشان سر وقت نیست،کارشان دائمی و سخت است،قرارداد مستقیم ندارند و حداکثر مدت قراردادشان سه ماه است.به عقیده این کارگران تا زمانی که تبدیل وضعیت نشوند تغییری در وضعیت معیشتی و شغلی آنها ایجاد نمیگردد.