کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری سرابله

روز دوشنبه 16 خردادماه، کارگران شهرداری سرابله، مرکز شهرستان چرداول در استان ایلام در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی ۸ ماهه خود اقدام به تجمع کردند.

بنابر گزارش، کارگران این شهرداری طی سال جاری حقوقی دریافت نکرده‌اند و ۵ ماه مطالبات مزدی از سال ۱۴۰۰ طلب دارند. به گفته کارگران علیرغم اعتراضات قبلی آنها، تا کنون هیچگونه اقدامی برای پرداخت مطالباتشان صورت نگرفته است. شایان ذکر است، کارگران شهرداری‌ها که اغلب با قراردادهای موقت کار می‌کنند، در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف نسبت به تعویق مزدها و عدم امنیت شغلی اعتراض کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah