کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری خاش

روز یکشنبه 3 دی ماه شماری از کارگران شهرداری خاش با برگزاری تجمعی اعتراضی از تاخیر در پرداخت یک ماه حقوق خود خبر دادند.

کارگران حدود نود نفر هستند که به صورت قراردادی در شهرداری خاش در بخش‌ های مختلف مشغول به کارند. آنها اواخر آذر ماه ،حقوق دو ماه از سه ماه دستمزد پرداخت نشده را دریافت کردند  که حقوق یک ماه آن کماکان باقی است. این کارگران در تجمع خود بیان داشتند که ،تاخیر در پرداخت معوقات مزدی زندگی آنها را دچار مشکلات بسیاری کرده است و کارگران شهرداری خاش حقوق حداقلی‌ دریافت میکنند و این حقوق وقتی به موقع هم پرداخت شود فقط نیمی از ماه کفاف زندگی و مخارج آنها را تامین میکند.