کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارگران شهرداری ایرانشهر

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه و بیش از 16 سال عیدی و سنوات نزدیک به 400 کارگر شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان هنوز ادامه دارد.

کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان از بهمن ماه سال گذشته حقوق خود را طلبکارندو آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به دی ماه 1402 بود که شهردار چند روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.کارگران شهرداری با بیان اینکه 4 ماه است حقوق‌شان به تاخیر افتاده است،بیان کردند:هنوز طبق مصوبه افزایش حقوق سال 1403 حقوق نگرفته‌اند.کارگران شهرداری ایرانشهر همچنین فاقد قرارداد کار،فیش حقوقی و امکانات و حتی لباس و کفش مناسب کار هستند.این کارگران از حداقل‌های مزدی محروم هستند و مسئولان شهری به مشکلات‌شان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد می‌شود،اعتنایی نمی‌کنند.