کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارگران ابنیه راه‌ آهن شمال غرب

کارگران ابنیه راه‌ آهن شمال غرب کشور (زنجان، تاکستان و میانه) روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه از عدم پرداخت دستمزد اسفند و فروردین ماه خود خبر دادند.

کارگران شاغل در خطوط زنجان، تاکستان و میانه در این خصوص میگویند:بعد از گذشت سی و پنج روز از آغاز سال جدید،کماکان نه تنها حقوق اسفندماه و فروردین را دریافت نکرده‌اند بلکه مزایای مناسبتی و عرفی نیز به آنان پرداخت نشده است.این کارگران با اعتراض از بی‌ توجهی مسئولان استانی در ادامه اظهار کردند:کارگران برای تامین هزینه‌ های زندگی کار می‌کنند و اگر یک ماه حقوق به آنها داده نشود،تمام بخش‌ های زندگی‌ شان با مشکل مواجه میشود.این کارگران همچنین علاوه بر عدم پرداخت به موقع حقوق همواره دغدغه تمدید قرارداد،حقوق، عیدی،امنیت شغلی و حتی لباس کار را نیز دارند.