کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدی کارکنان فروشگاه های زنجیره‌ ای رفاه زنجان

معوقات مزدی کارکنان فروشگاه های زنجیره‌ ای رفاه زنجان5

کارکنان فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه زنجان روز یکشنبه 27 اسفندماه از عدم پرداخت حقوق و پاداش پایان سال خود خبر دادند.

این کارگران که حقوق اسفند و عیدی و پاداش پایان سال 1402 را طلبکارند،باتوجه به مخارج سنگین سال نو از مدیریت این واحد فروشگاهی می‌خواهند قبل از پایان سال،حقوق اسفند را به همراه عیدی و پاداش به کارگران پرداخت کند.از قرار معلوم هم اکنون حدود ۷۰ کارگر فروشنده زن و مرد در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای زنجان مشغول کارند که همواره در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.به گفته این کارگران معترض،جدا از معوقات مزدی و عیدی،مشکل دیگر این است که حق بیمه کارگران در پنج ماه گذشته پرداخت نشده و کارگرانی که برای گرفتن خدمات درمانی به مراکز درمانی و آزمایشگاهی مراجعه می‌کنند از پذیرش‌شان جلوگیری می‌شود.