کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

معوقات مزدی و عیدی کارگران شهرداری سنندج

برپایه گزارش دریافت شده،جمعی از کارگران مجموعه شهرداری سنندج روز سه شنبه 22 اسفندماه از چندین ماه مطالبات مزدی و عیدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

از قرار معلوم کارگران مجموعه شهرداری سنندج دست‌کم سه تا چهارماه دستمزد پرداخت نشده دارند.این کارگران که در آستانه سال نو نگران وصول نشدن مطالبات مزدی و عیدی خود هستند،می‌گویند: عدم پرداخت مطالبات،مشکلات بسیاری برای خانواده‌هایشان به وجود آورده است.به گفته کارگران شهرداری سنندج؛آن‌ها از دی ماه حقوق دریافت نکرده‌اند در عین حال عیدی و پاداش پایان سال آن‌ها پرداخت نشده است.کارگران از شهردار و شورای شهر میخواهند که حقوق معوقه آنان را پرداخت نمایند.