کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

معوقات مزدیِ کارگران سمپاش و لاروکش علوم پزشکی چابهار

گزارشات منتشرشده در روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه حاکی از آن است که کارگران سمپاش و لاروکش و بهساز محیط علوم پزشکی چابهار دارای چندین ماه معوقات مزدی میباشند.

جمعی از کارگران سمپاش،لاروکش و بهساز محیط چابهار در جریان برگزاری تجمعی اعتراضی،از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق خبر دادند و گفتند:حدود ۳۰ کارگر تحت مسئولیت علوم پزشکی هستند که مطالباتشان از چندین ماه پیش با تاخیر مواجه شده است.در حالی مطالبات‌ این کارگران به تاخیر افتاده که مسئولان علوم پزشکی چابهار هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات‌شان ندارند.یکی از کارگران به نیابت از همکاران خود با بیان اینکه انتظار دارند نمایندگان مجلس موضوع معوقات مزدی کارکنان علوم پزشکی چابهار را پیگیری کنند،افزود:در پی عدم پرداخت دستمزدها صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت کارگران سمپاش،لاروکش و بهساز محیط وارد شده است.