کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مطالبات معوقه کارگران آب معدنی داماش

کارگران آب معدنی داماش با گذشت ۲۸ روز از شروع سال جدید 1403 هنوز حقوق اسفند و عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگران این کارخانه مدتهاست با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند و این درحالی است که تاکنون هیچ مقام مسئولی در رابطه با مطالبات کارگران هیچ اقدامی نکرده است.آنها میگویند:کارفرمای این کارخانه دلیل به تاخیر افتادن حقوق هایشان را مسدود بودن حسابهای مالی کارخانه عنوان می‌کند.