کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مطالبات مزدی کارگران کارخانه ریسندگی نخ میامی

روز جمعه 15 دی ماه شماری از کارگران کارخانه ریسندگی نخ میامی با برگزاری تجمعی از عدم دریافت مزد خود بر اساس قانون کار خبر دادند.

به نقل از یکی از کارگران شاغل آمده است:کارفرمای کارخانه ریسندگی نخ میامی قانون کار را در پرداخت اضافه کاری،حق اولاد،حق مسکن و سایر مزایای قانونی برای حدود ۱۰۰ کارگر رعایت نمی‌ کند.همچنین میزان دریافتی کارگران نخ میامی هر ماه مبلغ 5 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر ماه است که این رقم  منطبق با پایه حقوقی که شورای عالی مزد در سال ۱۴۰۲ تعیین کرده (۷ میلیو ن و ۳۰۰ هزار تومان )نیست. کارگران ریسندگی نخ میامی روزی هشت تا ۱۲ ساعت کار می‌ کنند و استراحتی ندارند و هر ماه کارفرما بعد از پرداخت ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان دستمزد ماهانه از کارگران رسید دریافت می‌ کند و این کارگران برای پیگیری حق قانونی خود سند و مدرکی ندارند.