کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت 4 کارگر در زنجان

روز یکشنبه بیست و دوم بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، چهار کارگر شاغل در یک واحد صنعتی در زنجان دچار مصدومیت شدند.

به گفته رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در یک حادثه آتش سوزی در جاده ماهنشان در سه راهی مهرآباد مصدومیت چهار کارگر را در پی داشت که یک نفر از آنها بر اثر آسیب چشمی به بیمارستان “ولی عصر” منتقل شد.