کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت ۱۹ کارگر در شهر های مختلف

بنا به گزارش منتشره، طی دو روز گذشته و امروز 9 و 10 مردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، در شهرهای کاشان و بابل ۱۸ کارگر دچار مصدومیت شدند.

بر پایه این گزارش، در حادثه نخست، یک کارگر مقنی در کاشان بر اثر سقوط در چاه دچار مصدومیت شد و به بیمارستان منتقل شد. در حادثه دوم، در پی وقوع آتش سوزی در یک شیرینی فروشی در بابل 13 کارگر و 4 آتش نشان دجار مصدومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند.