کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت ۱۷کارگر طی هفته گذشته در چهارحادثه شغلی جداگانه

مصدومیت ۱۷کارگر طی هفته گذشته در چهارحادثه شغلی جداگانه4

طی یک هفته گذشته (از نهم تا ۱۳ فروردین)، ۱۷کارگر در چهارحادثه جداگانه شغلی در استان‌های مازندران، خوزستان و فارس دچار مصدومیت شدند.

در حادثه اول که روز نهم فروردین ماه در یک کارگاه جوشکاری در روستای «نیرنگ» به دنبال و کمبود امکانات ایمنی در محیط کار رخ داده،دو کارگر پیمانکاری حین کار با گاز اکسیژن با کاربرد جوشکاری دچار حادثه انفجار شده و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان ساری منتقل می‌شوند.در حادثه دیگر که روز یازدهم فروردین ماه رخ داد، ۷کارگر بخش کشاورزی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بار مصدوم و به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.همچنین در حادثه سوم که روز ۱۲ فروردین ماه در در یک کارگاه ضایعات در شیراز در استان فارس رخ داد، ۶ کارگر تبعه افغانستان بر اثر حادثه آتش سوزی دچار سوختگی سطحی می‌شوند.در حادثه چهارم که زمان آن به روز دوشنبه (۱۳فروردین ماه) مربوط می‌شود، دوکارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی در بلوار کسایی شیراز بر اثر ریزش آوار ساختمانی دچار مصدومیت می‌شوند.