کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت ۱۲ کارگر در ریزش تونل آزادراه تهران به شمال

ریزش داربست تونل در حال ساخت آزادراه تهران به شمال در منطقه شهرستانک موجب مصدومیت ۱۲ کارگر شد.

به گفته شاهدان عینی به دلیل ریزش داربست تونل ۲۰ آزادراه در حال ساخت تهران به شمال ۱۲ کارگر مصدوم شدند که از قرار معلوم این کارگران مشغول عملیات بتن ریزی بودند. از قرار معلوم 5 تن از کارگران به دلیل وخامت حالشان به بیمارستانی در کرج منتقل شده اند.