کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

مصدومیت چهار کارگر در میاندوآب

مصدومیت چهار کارگر در میاندوآب3

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، چهار کارگر در میاندوآب در حین انجام کار دچار مصدومیت شدند.

به گزارش منتشر شده، نفجار تانکر مواد سوختی در حین جوشکاری در یک کارگاه در روستای جعفر آباد منجر به مصدومیت ابن چهار کارگر گردید. شاهدان عینی  ضمن بیان اینکه علت این حادثه “نبود  استانداردهای ایمنی در زمان جوشکاری بوده”، افزودند: “مصدومان حادثه که حال یک نفر از آنها وخیم است، سریعا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.”