کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت پنج کارگر در ایلام و تهران

طی روزهای اخیر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، پنج کارگر در ایلام و تهران طی حوادثی جداگانه دچار مصدومیت شدند.

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه بیستم اسفندماه، یک کارگر در یک ساختمان در حال ساخت در ایلام مشغول کار بود که از ارتفاع به عمق چاهک آسانسور سقوط کرد و مصدوم شد، که توسط امدادگران و عوامل آتش نشانی برای درمان به بیمارستان منتقل شد. همچنین روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه، در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان میرداماد تهران، چهار کارگر بر اثر تخریب ناگهانی سقف طبقه فوقانی ساختمان دچار مصدومیت شدند. در پی این اتفاق، سقف طبقه ششم بر روی چهار کارگری که در طبقه پنجم ساختمان مشغول کار بودند فرو ریخت و کارگران مصدوم به بیمارستان اعزام شدند.