کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت سه کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

مصدومیت سه کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز دوشنبه 10 بهمن ماه، دو کارگر در تبریز بر اثر آتش سوزی در یک کارگاه شارژ کپسول گاز مایع، و یک کارگر تعمیر موتورسیکلت در دزفول به دلیل نبود ایمنی در محل کار ذچار مصدومیت شدند.

براساس گزارش منتشرشده، به دلیل انفجار گاز حاصل از نشتی گاز مایع و آتش سوزی در یک کارگاه شارژ کپسول در سه راهی اهر، دو کارگر به شدت زخمی و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند، همچنین یک کارگر دزفولی در تعمیرگاه موتورسیکلت به دلیل نبود ایمنی محل کار دچار حادثه شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.