کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت دو کارگر در حوادث کاری جداگانه

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار روز چهارشنبه 11 بهمن ماه،دو کارگر در آذرشهر و کرمان طی حوادثی مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش،یک کارگر ساختمانی حین انجام کار در یک ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان میثم شهر کرمان با سقوط به پشت بام ساختمان مجاور بر اثر جراحات وارد شده از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شد.همچنین یک کارگر ساختمانی 45 ساله حین انجام کار در یک ساختمان نیمه کاره در شهرک ولیعصر شهرستان آذرشهر واقع در آذربایجان شرقی،بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین دچار مصدومیت شد.کارگر مذکور که از ناحیه سر،دست و پا دچار آسیب دیدگی شده بود به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان مدنی آذرشهر منتقل شده است.