کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت تعدادی از کارگران کارخانه ذغالشویی البرز شرقی

چهارشنبه شب 16 خردادماه در اثر واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران کارخانه ذغال شویی شرکت ذغالسنگ البرز شرقی،تعدادی از کارگران مصدوم شدند.

یک منبع کارگری درشرکت ذغالسنگ البرز شرقی با اعلام خبر واژگونی مینی بوس حامل کارگران کارخانه ذغالشویی گفت:حوالی ساعت 23 شب چهارشنبه بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران کارخانه ذغالشویی شرکت ذغالسنگ البرز شرقی در محور جاده‌ای دامغان به شاهرود،تعداد سرنشینان مینی بوس 15 تا 16 نفره به بیمارستان انتقال یافتند و بیشتر این مصدومان در وضعیت وخیم قرار دارند.شایان ذکر است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.