کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصادره خانه یک شهروند بلوچ بعد ۴۰ سال 

روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، نیروهای نظامی رژیم با همراهی اداره مسکن و شهرسازی به منطقه دریای کوچک چابهار یورش برده اند و اقدام به تخریب منزل یک شهروند بلوچ کرده اند که چهار دهه هست در آنجا سکونت داشته است.

به گفته یکی از اهالی دریای کوچک چابهار:«اداره مسکن و شهرسازی با همراهی چندین خودرو و نیروی نظامی به دریا کوچک آمدند و زمین های پدری و خانه یک خانواده بلوچ را که بالای ۴۰ سال است در اینجا زندگی میکردند را مصادره کرده و بنام خود سند زدند، به گفته نامبرده، بخاطر موقعیت خوبی که این زمین ها دارند  با تصرف آن میخواهند عوامل خودشان را در این منطقه ساکن کنند.»