کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصادره اموال همسر یک فعال توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی

ستاد اجرایی فرمان خمینی که تحت نظارت خامنه‌ای است،طی روزهای اخیر بر اساس رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدام به مصادره ملک مسکونی “ولی قلوزی” همسر شیدا رحیمی فعال حقوق زنان کرده است.

ستاد اجرایی فرمان خمینی قصد دارد در تاریخ 10 اسفند 1402 طی یک مزایده این ملک را در شهر سنندج به فروش بگذارد.شیدا رحیمی فعال حقوق زنان روز 26 اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل مشارکت در برگزاری مراسم نوروز در روستای “قصریان” سنندج  بازداشت و پس از ۱۸ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.او به دلیل فشار نهادهای اطلاعاتی در تابستان همان سال به خارج از کشور سفر کرد.