کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مسکوت ماندن طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس

اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی  که قرار بود ماه گذشته در مجلس مورد برسی قرار گیرد، مردادماه هم به صحن مجلس نرسید.

براساس این طرح “کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.” این طرح اوایل خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به بهانه ها مختلف تاکنون مسکوت مانده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-